Prvi stik s stranko so letaki, brošure, ceniki. Naj bodo pripravljeni v skladu z vašo vizijo, naj odražajo vašo idejo. Če je le možno, povprašajte vaše sodelavce, kako bi sami radi predstavili smisel delovanja vaše blagovne znamke.

Poslovne predstavitve.

Najboljše ideje podajo tisti, ki so dnevno vpeti v stike s strankami in poslovnimi partnerji.

  • Cenik naj ne bo le cenik, naj bo zanimiv in privlačen.
  • Prodajni katalog naj vsebuje izjave zadovoljnih strank. Lahko je čustveno obarvan.

PRIPRAVA CENIKOV, KATALOGOV, REVIJ

PREDSTAVITEV NOVOSTI NA TRGU

ČASOVNA OPREDELITEV PROMOCIJSKEGA MATERIALA GLEDE NA DOGODKE

IZOBRAŽEVALNA VSEBINA

DRUŽBENO ODGOVORNI PROJEKTI

Skupaj ustvarjamo najboljše ideje.