Pogoji poslovanja

Splošni pogoji

Pogoji poslovanja

Podjetje Janja Murko s. p., spoštuje vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zavedamo se odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki svojih strank, potencialnih strank, obiskovalcev spletnih mest podjetja Janja Murko, s. p., ter vseh posameznikov, ki nam ob stiku razkrijejo osebne podatke (v nadaljevanju: “uporabniki”).

Zavezujemo se, da bomo osebne podatke uporabnikov uporabili izključno za namene, ki so navedeni nižje v tej Politiki varstva zasebnosti. Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA iz dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Katere osebne podatke zbiramo?
Na podlagi privolitve posameznikov zbiramo in obdelujem naslednje osebne podatke:
• ime in priimek,
• naslov elektronske pošte,
• podatki, ki jih vsebujejo nekateri piškotki. Več o piškotkih in kako jih upravljati si lahko preberete na spletni strani piškotki.

Zbiramo zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.


Nameni obdelave osebnih podatkov
Podatke obdelujemo na podlagi privolitve in z namenom, za katerega je bila privolitev oddana. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej na enostaven in lahko dostopen način.


Osebne podatke uporabljamo za:
• podporo strankam (odgovor na povpraševanje, izstavljanje računa, drugo komuniciranje),
• pošiljanje elektronskih sporočil o novostih na spletni strani,
• pošiljanje elektronskih vabil na dogodke,
• pošiljanje e-publikacij,
• analizo branja in klikov elektronskih sporočil,
• spletno oglaševanje in družabna omrežja,
• komuniciranje nagradnih iger, tekmovanj, popustov, drugih ponudb in drugo osebno komunikacijo s posamezniki,
• upravljanje fokusne skupine in raziskav,
• izvajanje raziskav in analiz obnašanja uporabnikov, da bi izboljšali naše storitve in vsebine
• razvoj novih funkcij in storitev (npr. lahko se odločimo ponuditi novo funkcijo na podlagi interesov in povpraševanja uporabnikov),
• za obravnavanje dejanskih in domnevnih kršitev,
• za druge namene, s katerimi se specifično strinjate pri sodelovanju z nami.

Za analizo podatkov in pošiljanje elektronski sporočil uporabljamo spletna orodja, kot so Google Analytics, Facebook in MailChimp, ki v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavljajo spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjujejo, da so pridobili certifikat skladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). V orodju Google Analytics ne uporabljamo osebnih podatkov, temveč zgolj anonimizirane podatke in maskirane IP naslove. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.


Hranjenje podatkov
Osebne podatke, ki se nam jih zaupali na podlagi vaše osebne, eksplicitne privolitve in ki ste nam jih posredovali ob registraciji, prijavi na e-novice, prenosu e-publikacij ali z oddajo povpraševanja, hranimo do preklica. Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost zbiranja in obdelave podatkov pred preklicem soglasja. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Osebne podatke hranimo v digitalni obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.


Podatke, ki jih zbiramo, hranimo na varnih strežnikih in jih hranimo do vašega preklica, vendar ne dlje, kot traja maksimalna doba hrambe.

Vaše pravice
Z veseljem vas seznanjamo z vašimi pravicami kot »posameznika« iz Splošne uredbe (GDPR). Po Splošni uredbi imate kot posameznik v nadaljevanju navedene pravice iz varstva osebnih podatkov:
• Pravica do dostopa do podatkov (1. in 2. odstavek 15. člena GDPR)
• Pravica do popravka (16. člen GDPR) oziroma pravica do izbrisa (17. člen GDPR)
• Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR)
• Pravica do prenosljivosti podatkov (19. člen GDPR)
• Pravica do ugovora (21. člen GDPR)
• Pravica do preklica (3. odstavek 7. člena GDPR)
• Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen GDPR)

Pravica dostopa do podatkov
Imate pravico dobiti potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
• nameni obdelave,
• vrste osebnih podatkov,
• uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
• kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,
• obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
• pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
• kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika.

Na podlagi vaše zahteve vam zagotovimo eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bomo zaračunala razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka
Imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Pravico imate zahtevati, da se brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, vaše osebne podatke pa brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo v naslednjih primerih:
• kadar osebni podatki niso več̌ potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
• kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
• kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
• kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja,
• kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Pravica do omejitve obdelave
Pravico imate zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:
• kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov,
• kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
• kadar Janja Murko, s.p., osebnih podatkov ne potrebuje več̌ za namene obdelave, temveč̌ jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
• kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem ovirali, kadar:
• obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi
• obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora in preklica
Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje Janja Murko, s.p., ali tretja oseba. Prenehali bomo obdelovati osebne podatke, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje se pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko;
• zaračunamo razumno pristojbino, pri čemer upoštevamo administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa,
• zavrnemo ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov janja.murko@arija.si.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov janja.murko@arija.si ali po pošti na naslov Janja Murko, Podvinci 135, 2250 Ptuj.

HITRE POVEZAVE

DMI

KONTAKT

Janja Murko s.p.

Trstenjakova ul. 5

2250 Ptuj

All rights reserved @ 2022 | Janja Murko s.p.